გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
პროექტის ინციალიზაცია Angular-ში

პროექტის ინციალიზაცია Angular-ში

იმისთვის რომ, შევქმნათ ჩვენი პირველი Angular პროექტი საჭიროა გამოვიყენოთ წინა გაკვეთილში დაყენებული Angular CLI (command line interface).

მას შემდეგ რაც სასურველ დირექტორიაში დავდგებით ტერმინალის საშუალებით ჩვენ უკვე შეგვიძლია შევქმნათ ახალი Angular პროექტი

ng new your_project_name

ზემოთ აღწერილი ბრძანება შექმნის ახალ პროექტს სახელად  your_project_name.

ედიტორში პროექტის გახსნა

მას შემდეგ, რაც პროექტი შეიქმნება აუცილებელია მისი გახსნა ჩვენს ფავორიტ ედითორში, ჩემს შემთხვევაში VS Code.

ვიზუალ სტუდიო კოდში პროექტის გახსნის შემდგომ სასურველია გამოვიყენოთ მასში ინტეგრირებული ტერმინალი რომელიც მაკზე შეგვიძლია გავხსნათ commant+j ღილაკების კომბინაციით ან მენიუს ჩანართიდან view>terminal

Angular პროექტის გაშვება ლოკალურ მანქანაზე

იმისთვის, რომ გავუშვათ ანგულარის პროექტი ჩვენს ლოკალურ მანქანაზე, აუცილებელია ვიზუალ სტუდიოს ედითორში, რომელშიც ჩვენი პროექტია გახსნილი, გავხსნათ ინტეგრირებული ტერმინალი და მასში ჩავწეროთ ბრძანება ng serve მოცემული ბრძანება კომპილაციის შემდეგ საშუალებას მოგვცემს ანგულარის პროექტი გავხსნათ ჩვენი ფავორიტი ბრაუზერიდან შემდეგ მისამართზე http://localhost:4200

კურსში შემავალი თემები

🔗 Angular

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით