გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა

ამინდის აპლიკაცია FETCH API-ის დახმარებით

დღევანდელ გაკვეთილში FETCH API-ის დახმარებით ავაწყობ ამინიდის პროგნოზის აპლიკაციას

html

<div class="card-weather">
  <h3>Current location</h3>
  <h2>Tbilisi</h2>
  <div>
    <span class="comment"></span>
    <span class="temp">
      <span class="temp-number"></span>
      <span>C</span>
    </span>
  </div>
</div>

css

.container {
  padding-inline: 15px;
}

.card-weather {
  padding: 15px;
  background-color: purple;
  border-radius: 15px;
  color: white;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position-x: 95%;
  background-position-y: 15px;
  background-size: 80px;
  box-shadow: 10px 10px 10px #0000004a;
}

.card-weather > div {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

javascript

// api endpoint https://weatherdbi.herokuapp.com/data/weather/tbilisi
const tempNumber = document.querySelector('.temp-number');
const comment = document.querySelector('.comment');
const cardWeather = document.querySelector('.card-weather');

const getWeather = async () => {
  const { currentConditions } = await fetch('https://weatherdbi.herokuapp.com/data/weather/tbilisi').then(_ => _.json());
  tempNumber.innerText = currentConditions.temp.c;
  comment.innerText = currentConditions.comment;
  cardWeather.style.backgroundImage = `url(${currentConditions.iconURL})`;
}

getWeather();

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript🔗 DOM🔗 json🔗 HTML🔗 CSS🔗 flex

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით