გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა

ჯავასკრიპტი ქართულად, querySelectors

იმისთვის რომ  ჯავასკრიპტით დოკუმენტში განვახორციელოთ ცვლილებები საჭიროა ჯერ მივწვდეთ ელემენტს, რომელზეც გვინდა ცვლილებების შეტანა, ამსითვის ჯავასკრიპტში რამდენიმე მეთოდი არსებობს, ხოლო დღეს ვისაუბრებთ მათგან ყველაზე გავრცელებულ მეთოდებზე.

HTML

<body>
  <h1>Hello world</h1>
  <h1>Hello world 2</h1>
</body>

ჯავასკრიპტი

window.onload = () => {
  /* მიწვდება დოკუმენტში პირველ h1 ელემენტს */
  document.querySelector('h1');
  /* მიწვდება დოკუმენტში ყველა h1 ტიპის ელემენტს */
  document.querySelectorAll('h1');
}

ზემოთ აღწერილ მეთოდებს შეგვიძლია გადავცეთ ზუსტად იგივე სინტაქსის სელექტორები კლასები ან აიდები, როგორც ეს ხდება CSS-ში

 • კლასისთვის document.querySelector('.className');
 • აიდისთვის document.querySelector('#idName');
 • სელექტორისთვის document.querySelector('h1');

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript🔗 CSS🔗 HTML🔗 DOM

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით