გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ორი ცვლადის ალგორითმი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

მოცემულ მაგალითში ჩვენი მიზანია 2 ცვლადს გავუცვალოდ მნიშვნელობები ისე, რომ არ დაგვჭირდეს მესამე ცვლადის შემოღება.

მოცემულობა

let a = 4;
let b = 9;

საბოლოო შედეგში a-ს მნიშვნელობა უნდა იყოს 9 ხოლო b-ს მნიშვნელობა 4

მესამე ცვლადის დახმარებით ამოხსნა

მოცემული ამოცანის ამოხსნის მარტივი ხერხია მესამე ცვლადის გამოყენება

// c - 4;
let c = a;
// a - 9;
a = b;
// b - 4;
b = c;

ცვლადების მნიშვნელობები შესაბამის ბიჯზე

კოდი a b c
c=a 4 9 4
a=b 9 9 4
b=c 9 4

4

იგივე ამოცანა შეიძლება გადაიჭრას მესამე ცვლადის გამოყენების გარეშეც

ორი ცვლადის დახმარებით ამოხსნა

როგორც ამოცანის პირბოაშია, ამოცანა უნდა ამოიხსნას დამატებითი ცვლადის შემოტანის გარეშე

let a = 4;
let b = 9;
console.log(`a - ${a}`, `b - ${b}`); // a - 4 b - 9
// a = 4 - 9 = -5;
a = a - b;
// b = -5 + 9 = 4;
b = a + b;
// a = 4 - -5 = 9;
a = b - a;
console.log(`a - ${a}`, `b - ${b}`); // a - 9 b - 4

ცვლადების მნიშვნელობები შესაბამის ბიჯზე

კოდი a b
a=a-b -5 9
b=a+b -5 4
a=b-a 9 4

 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0