გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

საიტის აწყობა: რესპონსივი, მთავარი გვერდი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

მოცემულ ვიდეოში ვაწყობთ მთავარი გვერდის რესპონსივ დიზაინს

/* laptops */
@media screen and (max-width: 992px) {
  .container {
    width: 768px;
  }
}
/* tablets */
@media screen and (max-width: 768px) {
  .container {
    width: 576px;
  }
  .main-category-item {
    padding: 10px;
  }
  .main-category-item h3 { 
    font-size: 14px;
    margin: 0;
  }
  .blog-main-container {
    gap: 15px 0;
  }
  .blog-container {
    grid-column: 1 / span 4;
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  .main-category-item:first-child,
  .main-category-item:nth-child(3) {
    grid-column: 1 / span 2;
  }
  .main-category-item:nth-child(2),
  .main-category-item:nth-child(4) {
    grid-column: 3 / span 4;
  }
  .category-navigation-list {
    grid-column: 1 / span 4;
    display: flex;
    overflow: auto;
    gap: 0 15px;
  }
  .blog-container {
    grid-column: 1 / span 4;
  }
}
/* mobile phones */
@media screen and (max-width: 576px) {
  .container {
    width: 100%;
    padding-inline: 15px;
  }
  .blog-container {
    grid-column: 1 / span 4;
    grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 1fr));
  }
}

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

საიტის აწყობა (ავტორიზაცია) საიტის აწყობა (რეგისტრაცია, პაროლის აღდგენა) საიტის აწყობა (header, nav, footer), ცოტა რამ display:flex-ზე საიტის აწყობა, როგორ მუშაობს CSS flexbox (display: flex;) საიტის აწყობა (ბლოგის გვერდი, ნაწილი #1) Git-ის დაყენება Windows-ზე Linux-ის ძირითადი ბრძანებები ვებ-დეველოპმენტისთვის CSS position property, ვისწავლოთ CSS პოზიციები ფონტების მიბმა საიტზე, როგორ მივაბათ ფონტები CSS @import and CSS variables, იმპორტი და ცვლადები CSS-ში html tables, ცოტა რამ ცხრილების შესახებ როგორ შევქმნათ და ავტვირთოთ პროექტი Git-ზე ბლოგის გვერდი #2, ვაწყობთ ქარდებს display: grid; თვისება, რომელიც აუცილებელია ვიცოდეთ display:grid-ის საზომი ერთეულები fr-ები (fractions) ბლოგის ლისტის გვერდის დასრულება display:grid-ის დახმარებით ბლოგის დეტალური გვერდის დასრულება კონტაქტის გვერდის დასრულება დახმარების გვერდის დასრულება საიტის აწყობა: ცოტა რეფაქტორინგი და ბოქსმოდელის განხილვა საიტის აწყობა: პირელი ნაბიჯები რესპონსივ დიზაინში საიტის აწყობა: რესპონსივი, მთავარი გვერდი საიტის აწყობა: მობილური ნავიგაცია როგორ გავასწოროთ HTML ელემენტი ცენტრში როგორ გავაკეთო dark theme