გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
საიტის აწყობა: რესპონსივი, მთავარი გვერდი

საიტის აწყობა: რესპონსივი, მთავარი გვერდი

მოცემულ ვიდეოში ვაწყობთ მთავარი გვერდის რესპონსივ დიზაინს

/* laptops */
@media screen and (max-width: 992px) {
  .container {
    width: 768px;
  }
}
/* tablets */
@media screen and (max-width: 768px) {
  .container {
    width: 576px;
  }
  .main-category-item {
    padding: 10px;
  }
  .main-category-item h3 { 
    font-size: 14px;
    margin: 0;
  }
  .blog-main-container {
    gap: 15px 0;
  }
  .blog-container {
    grid-column: 1 / span 4;
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  .main-category-item:first-child,
  .main-category-item:nth-child(3) {
    grid-column: 1 / span 2;
  }
  .main-category-item:nth-child(2),
  .main-category-item:nth-child(4) {
    grid-column: 3 / span 4;
  }
  .category-navigation-list {
    grid-column: 1 / span 4;
    display: flex;
    overflow: auto;
    gap: 0 15px;
  }
  .blog-container {
    grid-column: 1 / span 4;
  }
}
/* mobile phones */
@media screen and (max-width: 576px) {
  .container {
    width: 100%;
    padding-inline: 15px;
  }
  .blog-container {
    grid-column: 1 / span 4;
    grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 1fr));
  }
}

კურსში შემავალი თემები

🔗 HTML🔗 CSS🔗 responsive design🔗 responsive

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით