გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა
tmux ძირითადი ღილაკის კონფიგურაციები

tmux ძირითადი ღილაკის კონფიგურაციები

მოცემულ ბლოგში განვიხილავთ tmux-ის ღილაკების კომბინაციებს, რომელიც საჭიროა ყოველდღიური გამოყენებისთვის

tmux-ის რეპოზიტორი გითზე

tmux-ის სესიების კომბინაციები (sessions)

ღილაკის კობმინაცია რას აკეთებს?
tmux ხსნის ახალ tmux-ის სესიას
ctrl+b s აქტიური სესიების ჩამონათვალი
ctrl+b $ სესიის სახელის შეცვლა
ctrl+b d სესსიდან გამოსვლა (detach)
ctrl+b ( წინა სესიაზე გადასვლა
ctrl+b ) შემდეგ სესიაზე გადასვლა

tmux-ის ფანჯრების კომბინაციები (windows)

ღილაკის კობმინაცია რას აკეთებს?
ctrl+b c ახალი ფანჯრის შექმნა
ctrl+b , ფანჯრის სახელის გადარქმევა
ctrl+b & ფანჯრის დახურვა
ctrl+b w აქტიური ფანჯრების სია
ctrl+b p წინა ფანჯრის აქტივაცია
ctrl+b n შემდეგი ფანჯრის აქტივაცია
ctrl+b 0...9 ფანჯრის აქტივაცია ინდექსის მიხედვით
ctrl+b l ბოლო აქტიური ფანჯრის გადართვა გადმოვრთვა ე.წ. (toggle)

tmux-ის Pane-ების კომბინაციები (split screen)

ღილაკის კომბინაცია რას აკეთებს?
ctrl+b % ეკრანის ჰორიზონტალურად გაყოფა
ctrl+b " ეკრანის ვერტიკალურად გაყოფა
ctrl+b { კურსორის გადართვა მარცნივ
ctrl+b } კურსორის გადართვა მარჯვნივ
ctrl+b up-arrow კურსორის გადართვა მაღლა (ისრით)
ctrl+b down-arrow კურსორის გადართვა დაბლა (ისრით)
ctrl+b right-arrow კურსორის გადართვა მარჯვნივ (ისრით)
ctrl+b left-arrow კურსორის გადართვა მარცხნივ (ისრით)
ctrl+b q pane-ების რაოდენობის გამოსახვა
ctrl+b x pane-ის გათიშვა