გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა
vim-ის insert რეჟიმის ღილაკების კომბინაციები

vim-ის insert რეჟიმის ღილაკების კომბინაციები

მოცემულ ბლოგში განვიხილავ ჩემს მიერ ყველაზე ხშირად გამოყენებულ ღილაკების კომბინაცეიბს vim-ში

ძიების კომბინაციები

კომბინაცია აღწერა
/ ძიების დაწყება
%s/მოსაძებნი_სიტყვა/ჩასანაცვლებელი_სიტყვა/gc

სიტყვის მოძებნა ფაილში და ჩანაცვლება დადასტურებით. დასადასტურებლად აუცილებელია y ან n

კოპირება ჩაკოპირება

კომბინაცია აღწერა
"+p clipboard-იდან ჩასმა (paste)
"+y clipboard-ზე დაკოპირება (copy to clipboard)

insert mode-ის ბრძანებები

კომბნაცია აღწერა
i აქტივაცია კურსორამდე
I

აქტივაცია ხაზის დასაწყისში

a

აქტივაცია კურსორის შემდეგ

A

აქტივაცია ხაზის ბოლოში

O

აქტივაცია ხაზის ზემოთ

o

აქტივაცია ხაზის ქვემოთ

ea

აქტივაცია სიტყვის ბოლოში

ctrl+h

სიმბოლოს წაშლა კურსორამდე, როდესაც უკვე აქტიურია insert რეჟიმი

ctrl+w

სიტყვის წაშლა კურსორამდე, როდესაც უკვე აქტიურია insert რეჟიმი

ctrl+j

ახალი ხაზის დაწყება, როდესაც უკვე აქტიურია insert რეჟიმი

ctrl+t

ხაზის მარჯვნივ წანაცვლება, როდესაც უკვე აქტიურია insert რეჟიმი

ctrl+d

ხაზის მარცხნივ წანაცვლება, როდესაც უკვე აქტიურია insert რეჟიმი

Esc

insert რეჟიმიდან გამოსვლა