გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა
Google rich result-ის კომპონენტი Angular აპლიკაციისთვის

Google rich result-ის კომპონენტი Angular აპლიკაციისთვის

როგორც იცით, იმისთვის, რომ გუგლის საძიებო სისტემაში ჩვენი გვერდი ლამაზად მეტად ინფორმირებულად გამოჩნდეს საჭიროა schema.org-ის json-ld-ის გამოყენება.

სტრუქტურის ნიმუშების სანახავად შეგიძლიათ გადახვიდეთ მოცემულ ბმულზე

ანგულარ აპლიკაცას არ აქვს პირდაპირი მხარდაჭერა და სწორედ ამიტომ ავაწყე კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს დოკუმენტში json-ld-ის ინტეგრაციას.

პირველ რიგში დავაგენერიროთ კომპონენტი

ng g c json-ld

კომპონენტის გენერაციის შემდეგ, ჩვენი კომპონენტი უნდა გამოიყურებოდეს შემდეგნაირად

json-ld.component.ts

import { DOCUMENT } from '@angular/common';
import { AfterViewInit, Component, Inject, Input, Renderer2 } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-json-ld',
 templateUrl: './json-ld.component.html',
 styleUrls: ['./json-ld.component.scss']
})
export class JsonLdComponent implements AfterViewInit {

 @Input() data!: any;

 constructor(
  @Inject(DOCUMENT) private _document: Document,
  private _renderer2: Renderer2
 ) { }

 ngAfterViewInit(): void {
  const jsonLdElement: HTMLElement = this._document.querySelector('[type="application/ld+json"]') as HTMLElement;

  if (!jsonLdElement) {
   const script = this._renderer2.createElement('script');
   script.type = `application/ld+json`;
   script.text = JSON.stringify(this.data);
   this._renderer2.appendChild(this._document.head, script);
   return;
  }

  jsonLdElement.innerText = JSON.stringify(this.data);
 }

}

მას შემდეგ რაც კომპონენტს ავაწყობთ ჩვენ უკვე შეგვიძლია მას @Input() დეკორატორის დახმარებით სასურველი კომპონენტიდან გადმოვაწოდოთ ჩვენთვის სასურველი სტრუქტურის json.

მაგალითად წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს ონლაინ მაღაზია და გვინდა json-ld-ის ინიციალიზაცია მაღაზიის პროდუქტებზე

product.component.ts

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Observable, tap } from 'rxjs';
import { ProductService } from '../services/product.service';

interface Product {
 title: string;
 description: string;
 images: string[];
 price: string;
}

@Component({
 selector: 'app-product',
 templateUrl: './product.component.html',
 styleUrls: ['./product.component.scss']
})
export class ProductComponent implements OnInit {

 product$!: Observable<Product>;
 schema!: any;

 constructor(
  private _productService: ProductService
 ) { }

 ngOnInit(): void {
  this.product$ = this._productService.getProduct().pipe(
   tap(product => {
    this.schema = {
     "@context": "https://schema.org/",
     "@type": "Product",
     "name": product.title,
     "img": product.images,
     "description": product.descr.replace(/(<([^>]+)>)/gi, "").slice(0, 145),
     "sku": product.product_id,
     "offers": {
      "@type": "AggregateOffer",
      "offerCount": product.quantity,
      "lowPrice": product.price,
      "highPrice": product.price,
      "priceCurrency": "GEL",
     }
    }
   })
  );
 }

}

product.component.html

<ng-container *ngIf="(product$|async) as product">
  ... თქვენი კოდი
  <app-json-ld [data]="schema"></app-json-ld>
</ng-container>