გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა
ანგულარის (Angular) ინტენსიური კურსი დამწყებთათვის

ანგულარის (Angular) ინტენსიური კურსი დამწყებთათვის

ჩვენი ვებ-გვერდის მომხმარებლის მაღალი ინტერესიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე გადავწყვიტე val-do.com-ზე გავაკეთო ფასიანი კურსები, რომლის ფარგლებშიც შეისწავლით Angular “ფრეიმვორქს”.

ლექციები ჩატარდება კვირაში 3 დღე და მისი ხანგრძლივობა იქნება 1 საათიდან 2 საათამდე, შევხვდებით ონლაინ, ტელეგრამის საშუალებით, ასევე ჩავიწერ ყველა ლექციას Full HD ფორმატში და გამოგიგზავნით ლექციის დასრულების შემდგომ.

კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს, რომლის ფარგლებშიც შეისწავლით Angular “ფრეიმვორქის” საფუძვლებს, არქიტექტურის დაგეგმვას და რაც ყველაზე მთავარია, მოგიწევთ რეალურ API-სთან მუშაობა.

ჩემი მიზანია მაქსიმალურად მივაჩვიო სტუდენტი “ფრეიმვორქთან” მუშაობას და ვასწავლო მისი ყველა უპირატესობა.

კურსის დასრულების ბოლოს თქვენ გექნებათ გამოცდილება რეალურ API-სთან მუშაობის და შექმნით val-do.com-ის მსგავს საიტს, რომელშიც შევა:

 • მომხმარებლის რეგისტრაცია/ავტორიზაცია
 • მომხმარებლის როლები
 • კურსების დამატება, რედაქტირება, წაშლა
 • ფოტოების ატვირთვა
 • კომენტარების მოდული
 • შეფასებების მოდული
 • ქვიზის მოდულის დამატება და სხვა…

კურსზე რეგისტრაციისთვის აუცილებელი წინაპირობაა გავლილი გქონდეს val-do.com-ზე დამატებული კურსები:

🏷 კურსზე რეგისტრაციის ღირებულება შეადგენს თვეში 100$.

👉🏻 კურსის შეძენისთვის დააჭირეთ მოცემულ ბმულს

*კურსის დასაწყებად აუცილებელია დარეგისტრირდეს მინიმუმ 5 სტუდენტი.

ℹ️ თუ გაქვს შეკითხვები შეგიძლია მოგვწერო ჩვენს ტელეგრამ 👉🏻 ჯგუფში

Angular-ის კურსის სილაბუსი

ლექცია 1

 • Angular-ის მოკლე ისტორია
 • პოპულარული ფრეიმვორქები
 • TypeScript-ის შესავალი
 • Git-ის და Node-ის ინსტალაცია
 • ანგულარის არქიტექტურის მიმოხილვა

ლექცია 2

 • Git-ის ძირითადი ბრძანებები
 • Github-ის განხილვა და პროექტის მიღება
 • NPM-ის განხილვა
 • NPM-ის Package-ების ინსტალაცია, წაშლა

ლექცია 3

 • Angular აპლიკაციის ინიციალიზაცია
 • Angular CLI-ის განხილვა
 • Angular.json-ის განხილვა
 • პირველი Hello world აპლიკაციის გაშვება
 • ტექსტის ინტერპოლაცია

ლექცია 4

 • კომპონენტების ინციალიზაცია CLI-ის დახმარებით
 • კომპონენტებს შორის ინტერაქცია
 • კომპონენტების ენკაფსულაცია (encapsulation)
 • კომპონენტების სტილები

ლექცია 5

 • კომპონენტებს შორის ინტერაქცია
 • @Input() დეკორატორი
 • @Output() დეკორატორი
 • Angular EventEmitter

ლექცია 6

 • content projection
 • Angular-ის template-ის შესავალი
 • ატრიბუტების binding
 • კლასების და სტილების binding

ლექცია 7

 • თვისებების (property) binding
 • მოვლენების (event) binding
 • Two way binding

ლექცია 8

 • pipe-ების განხილვა
 • ჩაშენებული pipe-ების გამოყენება template-ში
 • custom pipe-ების ინიციალიზაცია

ლექცია 9

 • template reference variable-ების გარჩევა
 • ჩაშენებული Angular directive-ები
 • ngClass დირექტივის გარჩევა
 • ngStyle დირექტივის გარჩევა

ლექცია 10

 • ჩაშენებული სტრუქტურული დირექტივები
 • ngIf დირექტივის გარჩევა
 • ngFor დირექტივის გარჩევა
 • custom დირექტივების შექმნა

ლექცია 11

 • Angular services
 • dependency injection

ლექცია 12

 • Angular router
 • router parameters
 • query parameters
 • routerLink
 • routerOutlet
 • routerLinkActive

ლექცია 13

 • Angular life cycle hooks
 • ngOnInit()
 • ngOnDestroy()
 • ngAfterViewChecked()
 • მოდულების შესავალი
 • lazy modules

ლექცია 14

 • შესავალი template driven forms-ებში
 • ფორმების ვალიდაცია

ლექცია 15

 • შესავალი reactive forms-ებში
 • ფორმების ვალიდაცია
 • ფორმის ჯგუფების შექმნა
 • დინამიური ფორმების აწყობა

ლექცია 16

 • HttpClient
 • მოთხოვნების გაგზავნა 
 • post, get, put, delete
 • api-სთან მუშაობა და მონაცემების გამოტანა ეკრანზე

ლექცია 17

 • RxJs-ის შესავალი
 • RxJs-ის ოპერატორები
  • pipe
  • map
  • tap
  • switchMap
  • map
  • mergeMap
  • of

ლექცია 18

 • ვებგვერდის აწყობის დაწყება
 • Angular router guards
 • canActivate
 • canActivateChild
 • canDeactivate

ლექცია 19

 • პოსტმენთან მუშაობის განხილვა
 • ავტორიზაციის დაგეგმვა
 • რეგისტრაციის დაგეგმვა

ლექცია 20

 • Angular interceptors
 • მოთხოვნის ჰედერების მოდიფიკაცია
 • დაცული მოთხოვნების გაგზავნა სერვერთან

ლექცია 21

 • თეგების გვერდის აწყობა
 • თეგის დამატება
 • რედაქტირება
 • წაშლა

ლექცია 22

 • Angular material-ის შესავალი
 • კატეგორიების გვერდის დასაწყისი
 • დიალოგების პრაქტიკაში გამოყენება

ლექცია 23

 • 3rd party application-ების დაყენება ანგულარის პროექტში
 • ng-select-ის გარჩევა და პრაქტიკაში გამოყენება
 • swiperjs-ის გარჩევა და პრაქტიკაში გამოყენება 

ლექცია 24

 • ფოტოს/ფაილების ატვირთვა, წაშლა, რედაქტირება
 • პროექტის დასრულება და განხილვა
 • კითხვა პასუხი კურსის დასრულების შემდგომ
 • რჩევები კარიერის შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად

პ.ს. ფასიანი კურსების გამოცხადება არ ნიშნავს იმას, რომ მე შევწყვეტ უფასო პროგრამირების გაკვეთილების გადაღებას.