გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა
mongodb-ს ხშირად გამოყენებული ბრძანებების ცნობარი

mongodb-ს ხშირად გამოყენებული ბრძანებების ცნობარი

მოცემულ ბლოგში აღწერილი იქნება ხშირად გამოყენებული ბრძანებები, რომელიც საჭიროა mongodb-ს ბაზასთან სამუშაოდ

mongodb ბაზის არჩევა mongosh ტერმინალის დახმარებით

 • use dbname

კოლექციების სიის ჩვენება

 • show collections

კოლექციის წაშლა

 • db.collectionName.drop() წაშლის მთლიან კოლექციას

კოლექციაში მრავალი დოკუმენტის რედაქტირება

// ვირჩევთ მონაცემთა ბაზას
use dbName

// ვირჩევთ კოლექციას და ვარედაქტირებთ მრავალ დოკუმენტს
db.collectionName.updateMany({}, {$set: {isFavorite: false}});

.updateMany() მეთოდს გადაეცემა 2 პარამეტრი, პირველი ფილტრი, ხოლო მეორე დასარედაქტირებელი მონაცემები

მხოლოდ 1 მნიშვნელობის განახლება id-ის მიხედვით

await Reviews.updateOne({ _id: req.body.courseId }, {
  $set: {
    isPublished: req.body.isPublished
  }
})

ზემოთ მოცემულ კოდში Reviews არის mongoose-ის მოდელი updateOne-ნიშნავს რომ განვაახლებთ მხოლოდ 1 ჩანაწერს კოლექციაში, _id: req.body.courseId ნიშნავს, რომ Reviews კოლექციაში ვეძებთ გადმოცემული id-ის მიხედვით.

$set ოპერატორი განაახლებს მხოლოდ isPublished თვისებას req.body.isPublished-ის მნიშვნელობით