გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

CSS-ის ზოგადი ქვიზი (ტესტები)

CSS-ის ქვიზში შესულია ზოგადი შეკითხვები CSS-ის შესახებ, ტესტი არის ძალიან მარტივი სირთულის


💯 იმისთვის, რომ გაიგოთ რამდენ კითხვას გაეცით სწორი პასუხი გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

როგორ გავხადოთ span ელემენტი bold ტიპის CSS-ის დახმარებით?

რომელია სწორი ფორმა CSS ფაილში კომენტარის დასაწერად?

რომელი თვისება გამოიყენება ტექსტის ფერის შესაცვლელად?

რას ნიშნავს CSS

რას ნიშნავს # სიმბოლო CSS-ში?

რომელია სწორი CSS სინტაქსი?

ქვემოთ მოცემული კოდებიდან რომელი უცვლის id ატრიბუტს სახელად header-ს თვისებებს, რომლებიც იქნება შემდეგნაირად

სიგანე 750 პიქსელი, სიმაღლე 30 პიქსელი, ტექსტის ფერი შავი

ქვემოთ მოცემული რომელი თვისებაა ფართოდ გამოყენებადი ვებ-საიტის კონტეინერის ბრაუზერის ფანჯარაში ჰორიზონტალურად გაცენტრებაში?

რომელი თვისება მნიშვნელობის წყვილია საჭირო რომელიც სიას <ul> მოაშორებს შავ წერტილებს (bullet)-ებს

რომელი თვისება გვეხმარება ელემენტს შევუცვალოთ ფონტის სახელი?

რომელია სწორი ფორმა, რომლითაც დავაიმპორტებთ CSS ფაილში სხვა CSS ფაილს?

რომელი HTML ატრიბუტის დახმარებით შეგვიძლია გავუწეროთ ელემენტს ხაზსშიდა (inline) CSS სტილები?

რომელი თვისება მნიშვნელობის წყვილით შეგვიძლია ლათინურ ტექსტში ყოველი შემდეგი სიტყვა იწყებოდეს დიდი ასოთი?

რომელია სწორი სინტაქსი, რომელიც დოკუმენტში p სელექტორს მიანიჭებს 14 პიქსელიან ზომას?

რომელი თვისება არის პასუხისმგებელი ფონტის ზომაზე ?

ქვემოთ რომელი თვისება იძლევა საშუალებას ელემენტს კიდეებიდან დაშორებები ქონდეს შემდეგნაირად: მაღლიდან 10 პიქსელი, დაბლიდან 15 პიქსელი, მარჯვნიდან 5 პიქსელი, მარცხნიდან 10 პიქსელი

რომელი თვისება გვაძლევს საშუალებას ელემენტს შევუცვალოთ ფონის (background) ფერი?

როგორ გამოვაჩინოთ ბმულები (hyperlinks) ქვემოთ გასმული ხაზის გარეშე ?

როგორ შემოვატრიალოთ ელემენტი CSS3-ის დახმარებით  30 გრადუსით?