გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ჯავასკრიპტის ზოგადი ქვიზი

მოცემულ ქვიზში შესულია შეკითხვები ჯავასკრიპტის შესახებ


💯 იმისთვის, რომ გაიგოთ რამდენ კითხვას გაეცით სწორი პასუხი გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

ვინ არის ჯავასკრიპტის ენის ავტორი?

ჯავასკრიპტი მუშაობს მხოლოდ ვებ ბრაუზერებში

რა არის ჯავასკრიპტი?

რომელია ჯავასკრიპტის კომენტარი?

როგორ ავღწეროთ ჯავასკრიპტში ცვლადი x

როგორ დავადგინოთ let x = 5; ცვლადის ტიპი  ჯავასკრიპტში?

როდესაც ცვლადის აღწერის დროს, მას არ მივანიჭებთ მნიშვნელობას, მისი საწყისი მნიშვნელობა იქენბა:

ჯავასკრიპტში შეგვიძლია თუ არა გადავცეთ ფუნქციას არგუმენტად სხვა ფუნქცია ?

რას დააბრუნებს მოცემული კოდი?

Boolean(10>9)

რომელია სწორი ფორმა ჯავასკრიპტის მასივის აღსაწერად ?

რა მნიშვნელობა აქვს x ცვლადს ?

const x = 3 + 4 + "7"

რომელი მეთოდი ამატებს ახალ ელემენტს ჯავასკრიპტის მასივის ბოლოს?

რა დაიბეჭდება კონსოლში ?

const letters = ['a', 'b'];
letters.slice(1);        
console.log(letters);