გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ტესტები ჯავასკრიპტის ცვლადების შესახებ

მოცემულ ქვიზში შესულია ტესტები ცვლადების შესახებ, ქვემოთ მოცემული შეკითხვები საშუალებას მოგცემთ დაადგინოთ თქვენი ცოდნის დონე ჯავასკრიპტის ცვლადებთან მიმართებაში.

იმ შემთხვევაში თუ არ იცი როგორ მუშაობს ცვლადები ჯავასკრიპტში, დაგეხმარება val-do.com-ის კურსი ჯავასკრიპტის კურსი დამწყებთათვის, ან შეგიძლია ნახო კონკრეტული ვიდეო გაკვეთილები ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე


💯 იმისთვის, რომ გაიგოთ რამდენ კითხვას გაეცით სწორი პასუხი გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

რომელია გლობალური ცვლადი

შეგვიძლია თუ არა ხელახლა ავღწეროთ let ცვლადი?

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

const a = 5;
const b = '5';
console.log(a+b);

შესაძლებელია თუ არა const ცვლადს აღწერის შემდეგ მივანიჭოთ ახალი მნიშვნელობა?

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

const a = '10';
const b = '5';
console.log(a - b);

შესაძლებელია თუ არა var ცვლადის ხელახალი აღწერა?

სწორია თუ არა ქვემოთ მოცემული ჩანაწერი?

let x = 5, y = 6, z = 11;

რა საბოლოო მნიშვნელობა ექნება let ცვლადს ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში?

let name = `Val Do`;
name = `John Doe`;

რა მნიშვნელობა ექნება ცვლადს, რომელიც გვაქვს აღწერილი, მაგრამ არ აქვს მინიჭებული კონკრეტული მნიშნველობა

მაგალითი:

let name;

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

const n = 15;
n = `Hello World`;

console.log(n);

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

const x = '5';
const y = '10';

console.log(x*y);

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

let x = 5;
{
  let x = 11;
}

console.log(x);

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

const a = 5;
const b = '5';

console.log(Boolean(a == b))

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

const a = 5;
const b = '5';

console.log(Boolean(a === b))

რა შემთხვევაში ენიჭება ცვლადს null მნიშვნელობა?

შესაძლებელია თუ არა ცვლადში შენახული იყოს რამდენიმე მნიშვნელობა?

სწორია თუ არა ქვემოთ მითითებული ჩანაწერი?

const numbers = [8, 15, 100, 250, 'Val Do', true, 33, undefined, 'Georgia', null, '👋'];

შესაძლებელია თუ არა ცვლადში შევინახოთ ობიექტი ?

რა დაიბეჭდება კონსოლში ?

let x;
console.log(Boolean(x));

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

const a = 0;
console.log(Boolean(a));

რა დაიბეჭდება კონსოლში?

const a = '0';
console.log(Boolean(a));